JESTEŚMY DOSTĘPNI CODZIENNIE OD 08:00 DO 24:00

Szybka wysyłka kurierem 24h

Personalizowany grawer gratis

Wróć

RODO

OŚWIADCZNEIE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – SKLEP INTERNETOWY

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych  i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez niego w procesie realizacji zakupu. Administratorem danych jest Sprzedawca.
3. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług przewidzianych w sklepie, w szczególności sprzedaży towarów i możliwości utrzymywania Panelu  Klienta, a w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w innym celu – również w tym celu.
4. Podstawą przetwarzania jest zgoda klienta o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji mowy  podstawę stanowi  art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnej uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią).
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z wykorzystaniem których Sprzedawca realizuje umowę tj. Alkoklatka. Ponadto dane Klienta mogą być przekazane  upoważnionym organom jeśli te zwrócą się o przekazanie takich danych.
6. Sprzedawca nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych
7. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji księgowej potwierdzającej fakt zawarcia i realizacji umowy, a ponadto do czasu utrzymywania przez Klienta jego Panelu.
8. Klient ma prawo dostępu do danych, prawie do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
10. Klient ma prawo żądania przeniesienia danych.
11. Klient ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowodnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem,
12. Klient ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu Nadzorczego  w postaci Urzędu Ochrony danych Osobowych.
13.  Podanie przez Klienta danych ma charakter dobrowolny, jednakże Sprzedawca zastrzega, iż nie podanie danych wymaganych podczas procesu rejestracji lub zakupu może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizacje zamówienia. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe.
14. Sprzedawca nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.