Манайд тавтай морил AMC БУТЛУУР!

 • icon-facebook
 • icon-twitter
 • icon-google
 • icon-linkedin

хууль бус олборлолтоос татгалзах

<
 • Хуульч А.Эрдэнэцогт: Үндсэн хуулийн цэцэд ...

  2021-3-24 · Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Хууль зүйн бодлогын орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн, хуульч А.Эрдэнэцогт: 2021 оны гуравдугаар сарын 19-ний өдөр Үндсэн …

 • Эрик ой, Ùозеф Ли, Дэйвид Гон, Ранади Саха, Ùохан ун

  2021-12-14 · Эрик ой, Ùозеф Ли, Дэйвид Гон, Ранади Саха, Ùохан ун whitepaper v1.1 2021 оны 10 дугаар сарын 27 "about life"

 • Б ЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ

  2021-6-11 · гүйцэтгэхээс татгалзах эрхээр хангагдах ёстой. Ажилчдын сууц, ... авах, цалин хөлсөөс суутгах зэрэг хууль бус сахилгын арга хэмжээ эсвэл санхүүгийн торгуулийн аргыг

 • Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТРИЙН ХЯНАЛТ ...

  2020-3-26 · этгээдийн хууль ѐсны ашиг сонирхол, ажил хэргийн нэр хүндэд хохирол учруулах хууль бус арга хэрэглэх; 12.1.4. хувь хүн, хуулийн этгээдийн болон хяналт шалгалтын нууцыг задруулах;

 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний ...

  2012-10-9 · Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний талаар ярилцана. Нийтлэгдсэн 9 October 2012. Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн үйлдвэрлэл эрс нэмэгдэж байгаа билээ. Үүнийг дагаад улсын төсөвт багагүй ...

 • НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

  1.1.ЭНЭ ХУУЛИЙН ЗОРИЛТ НЬ НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ, УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСИЙГ ТОДОРХОЙЛЖ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ ...

 • 16

  2020-6-4 · ХХОАТ-ын тухай хууль, тооцоолол.docx. ... Аудиторын тайлан АОУС 700 "нийтлэг зориулалт бүхий АОУС 705 "Хараат бус ... хязгаарлалт байгаа нөхцөлд хязгаарлалттай эсвэл дүгнэлт өгөхөөс татгалзах ...

 • /Ер нхий анги

  2016-3-16 · Шүүхээс хууль бус шийдвэр гаргах 110. Эрүү шүүлт тулгах 111. Нотлох баримтыг хуурамчаар ... Гэрч, хохирогч мэдүүлэг өгөхөөс, шинжээч дүгнэлт гаргахаас татгалзах, зайлсхийх 114. Гэрч, ...

 • Fit and Proper Principles paper

  2005-12-12 · 39 Fit and Proper Principles Objective 1. To ensure that supervisors of entities within a financial conglomerate are able to exercise their responsibilities to assess whether those entities are soundly and prudently

 • 66.4.Ажлын бүтэн бус цагийн ажилтан энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ажлын бүтэн цагаар ажиллах ажилтны нэгэн адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр

 • 18.1.Талууд эсрэг талдаа мэдэгдэхгүйгээр зуучлагчтай уулзах, тухайн маргаанд өмгөөлөгчөөр ажиллах талаар эвлэрүүлэн зуучлагчид хүсэлт, шаардлага тавих зэрэг хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр эвлэрүүлэн зуучлагчийн ...

 • Үйлчилгээний нөхцөл | 9911 Койн

  Зарим асуудлууд нь бусдын эрх зөрчигдөх, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг зөрчих, хэвийн бус арилжаа болон Үйлчилгээний нөхцөлд тодорхой дурдаагүй бусад асуудлууд багтана.

 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ /ШИНЭЧИЛСЭН …

  2021-9-2 · Туслах малчин зөвшөөрсөн бол түүний цалин хөлсний 30-аас илүүгүй хувийг мөнгөн бус хэлбэрээр олгож болох бөгөөд мөнгөн бус хэлбэрээр олгох цалин хөлс нь чанарын шаардлага хангасан бараа ...

 • өрсөлдөөний тухай хуулийн харьцуулалт

  Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль тогтоомж зөрчигчид эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол Хянан зохицуулах албаны улсын байцаагч дараахь захиргааны шийтгэл ногдуулна. 18.2 ...

 • ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ

  3.ХУУЛЬ БУС ЖАГСААЛ, ЦУГЛААНЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БОЛ УЧРУУЛСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ГАРГУУЛЖ ХҮНИЙГ НЭГ ЗУУН ТАВИН НЭГЖТЭЙ ТЭНЦЭХ ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨГРӨГӨӨР, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ НЭГ МЯНГА ТАВАН

 • ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ

  Прокурор дээд шатны прокурорын хууль ёсны шийдвэр, даалгаврыг заавал биелүүлнэ. 6.2.Дээд шатны прокурор прокурорын үйл ажиллагаа, шийдвэрийн талаархи гомдлыг хянан шийдвэрлэх, хууль бус ...

 • Бэлэн мөнгөгүй дэлхий буюу мөнгөний ирээдүй ...

  2019-11-11 · Хууль бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүн, байгууллагын ашигладаг төлбөрийн гол хэрэгсэл бол бэлэн мөнгө. Авлига, хар тамхи болон хууль бус зэвсгийн наймаанаас эхлээд дээрэм ...

 • Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Ерөнхий анги/

  2017-6-24 · Дампуурлын тухай хууль зөрчих, 3. Эвлэрүүлэн зүуучлалын тухай хууль зөрчих, 4. Шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлөхийг оролдох 5. Шүүх хуралдааны дэг, журам зөрчих 6.

 • 11.3.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах болон бусад төрийн бус байгууллага тамхины хяналтын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд олон нийтийн хяналт тавьж болно. Хэвлэх

 • ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛЫН 70 ЖИЛД ...

  Хүний хувийн халдашгүй байдал буюу хувийн амьдрал халдашгүй байх эрх бол Монгол Улсад хамгийн их зөрчигддөг эрхийн нэг. World Justiсe Projeсt-ийн хүрээнд дэлхийн улсуудыг хууль дээдлэх зарчмыг хэрхэн хамгаалж …

 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ

  139.1.Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд дараахь этгээд хяналт тавина: 139.1.1.улсын хяналтыг Улсын Их Хурал, Засгийн газар, бүх шатны Засаг дарга, хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий ...

 • 11.7.Шүүх хууль хоорондоо зөрчилтэй болон хууль шударга бус, эсхүл нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харш гэсэн үндэслэлээр хуулийн хэм хэмжээг хэрэглэхээс татгалзах эрхгүй.

 • MomoLand

  2021-9-3 · 1.6 Момо Ланд ХХК нь таны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж, Момо Ланд аппликейшнийг хууль бус зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд таны аппликейшнд хандах хандалт

 • ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 1

  2013-9-18 · хууль зүйн үр дагавар Гэрээнээс татгалзах, өөрчлөх, цуцлах үндэслэл журам, түүний хууль зүйн үр дагавар 4 6. Гэрээний үүргийн зөрчил, хариуцлага Гэрээний үүргийн зөрчил, илрэх хэлбэрүүд 2

 • Гарын авлага

  3.1.7.ё. удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулах, хууль бус …

 • Нүүр

  Татгалзах Bебсайтад байрлаж буй материалууд нь өөрийн байгаа хэлбэрээрээ байршсан болно. ... Бид хувийн мэдээллийг алдагдал болон …

 • АмЧам Монгол Бизнесийн ёс зүйн загвар дүрэм

  2019-5-30 · гаргасан хууль бус эсэргүүцэл үзүүлэх, хориг тавих зэрэг үйлдэлд дэмжлэг үзүүлэхгүй. Нууц мэдээлэл Бусдын өмчийн эрхийг хүндэтгэн үзэх нь …

 • ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН …

  2012-10-11 · 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь эрх зүйн маргааныг шүүхийн бус аргаар эвлэрүүлэн зохицуулах ... 2.1.Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний

 • Лекц 1.pdf

  Лекц 1. Зээлийн шинжилгээ. • Зээл олголтын зарчимд нийцтэй байдлаар зээл олгохын тулд. зээлийн шинжилгээг гүйцэтгэдэг. • Зээлийн шинжилгээний аргачлалыг Уламжлалт болон Орчин. үеийн гэж ...

 • Нотариатын үйлчилгээ

  Иргэний хууль: 531 дүгээр зүйл. Өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох 531.1.Хууль ёсны буюу гэрээслэлээр өвлөгч нь өвлөх эрхийн гэрчилгээ олгох хүсэлтийг өв нээгдсэн газрын нотариат, нотариатгүй газар баг, сумын Засаг даргад ...

 • 26.1.3.улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг хууль бус гэж үзсэн этгээд холбогдох шийдвэрийг хүлээн авснаас, эсхүл мэдсэнээс хойш 30 хоногийн дотор Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гаргах.

Зохиогчийн эрх © 2021. AMC БУТЛУУР Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. сайтын зураг

gotop